Avdelingen for psykisk helse består av:

Oppfølgingsteamet:
Er ansatte med spesialkompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusavhengighet. Vår hovedoppgave er å gi faglig hjelp, slik at mennesker som er i behov for det kan få bistand til å få endring, bedring eller stabilisering i eget liv. Aktuelle tiltak kan være støttesamtaler, råd og veiledning, eller praktisk bistand og opplæring. Vi følger også opp ift LAR (legemiddelassistert rehabilitering).  

Dagtilbudet:
Er et dagtilbud for voksne med utfordringer innenfor psykisk helse. Dagaktivitetssenteret skal bidra til at brukerne opplever å ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre. Det legges vekt på trivsel og individuell utvikling.

Søknadskjema

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

Psykososialt kriseteam

Kommunen har også et psykososialt kriseteam som utkalles av kommunens ledelse, politi eller legevakt ved behov.