Fradeling:

Her finner du skjema for å søke fradeling: soknad_rekvisisjonsskjema
Husk:
- å sende med kart: linken til side om kart
- å sende med i egen skriv begrunnelse

Kartverk osv.:

Oppmålingsmyndigheten har også ansvar for kommunens kartverk, grunnlagsnett, tildeling av adresse/husnummer, eiendomsmålinger/eiendomsregister og fradeling av eiendommer.

Oppmålingsmyndigheten er en nøytral instans hvor offentlige organer og private personer kan få den nødvendige hjelp og bistand de trenger i de fleste oppmålingsarbeider og spørsmål. Etter nødvendig rekvisisjon for oppmåling, eventuelt fradeling m.v., foretar avdelingen den nødvendige formelle behandling etter plan- og bygningsloven og utsteder målebrev.

Dersom du lurer på noe i forbindelse med adresser, gatenavn, stedsnavn, husnummer, arealer, eiere, fastmerker, fradeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gårds- og bruksnummer eller målebrev kan vi kontaktes gjennom kommunens Servicekontor på tfl. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no.