Smart Innovation Norway AS driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi.

Nonprofit-selskapet Smart Innovation Norway AS ble etablert som en liten gründerbedrift i Halden i 2003, under navnet Inkubator Halden. Målet var å fremme næringsvekst og gründervirksomhet. Siden 2009 har selskapet ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og har deretter initiert eller deltatt i over 25 forsknings- og innovasjonsprosjekter. 10 av disse er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på over 1,25 milliarder NOK.

Smart Innovation Norway og NCE Smart-klyngen har utviklet seg fra å være et lokalt energihandelsinitiativ, til å bli en viktig nasjonal innovasjonsaktør innen smart energi, smarte byer og digitalisering (intelligent teknologi).

I løpet av de siste årene har selskapet også utviklet seg til å bli en internasjonal aktør innen næringslivsrettet FoU/I, med blant annet de prestisjetunge Horizon 2020-prosjektene EMPOWER, PERMIDES og INVADE. Selskapets hovedformål er i dag å drive med uavhengig, anvendt forskning innen fornybar energi og informasjonsteknologi. Vi er opptatt av klima- og samfunnsutvikling og sikrer at prosjektene våre understøtter FNs bærekraftsmål.

I dag består Smart Innovation Norway av fem forretningsområder. Disse er NCE Smart Energi Markets/AI, Smart Inkubator, Design & Visualisering, Forskning & Innovasjon og Smarte byer & samfunn. Samspillet mellom disse utgjør vår innovasjonsplattform og danner grunnlaget for suksessen selskapet har hatt de siste årene. Plattformen sørger for tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst og samfunnseffekt.

Næringsklyngen vår består av en rekke IT-selskaper og akademiske miljøer som til sammen innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics og digitale teknologier, som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og derfor finnes det et stort potensial i å overføre denne ekspertkompetansen til andre bransjeområder og næringsklynger. Dette skaper grobunn for innovasjon og omstilling i et norsk næringsliv som nå gjennomgår radikale endringer.

Smart Innovation Norway holder til på Remmen Kunnskapspark i Halden. På bare to år har selskapet gått fra ni ansatte til over 30. Halvparten jobber med forskning og innovasjon, mens de øvrige jobber med klyngeutvikling, inkubatorvirksomhet, samt smarte byer og samfunn. Vi sitter på et av Norges mest spektakulære visualiseringsentre og har huset flere store eventer for både næringsliv, offentlige virksomheter og akademiske institutter.

Les mer om oss her: https://www.smartinnovationnorway.com/