NAV Skiptvet Marker

Åpningstider:

Tirsdager  kl. 09.00 – 11.00.

 

TLF  55 55 33 33.

 

Søknad om sosialhjelp

Søknad om økonomisk stønad

Sjekkliste barn i familier som mottar økonomisk stønad

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, kan du levere søknad på et vanlig ark. Søknader med evt. dokumentasjon kan leveres i postkassa ved den venstre inngangen på det røde huset (Solheim) ved kommunehuset. 

Nav kontaktsenter

NAV kontaktsenter har åpent mandag til fredag kl. 08.00–15.30, telefonnummeret er 55 55 33 33.

NAV publikumsmottak

Publikumsmottak for NAV finner du i Storveien 24 i Meieribyen i Skiptvet.

Publikumsmottaket er åpent for drop-in følgende tider:

Tirsdag kl. 09.00 - 11.00

Alle timeavtaler gjennomføres på det tidspunktet som er avtalt med din saksbehandler.

Informasjon om tjenester, søknadsskjemaer og lenke til "Ditt nav" finner du på www.nav.no

Hovednummer og spesialnummer

Pensjon, arbeidsgivere, leger med flere har spesialnummer, se listen her: 

Hovednummer og spesialnummer til NAV