807_976060303brekkevest
Flyfoto fra syd

Brekke vest

Eneboligtomter på Brekke Vest:

18 tomter, tomtestørrelse ca. mellom 740 - 950 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense). Planen for Brekke Vest boligfelt er vedtatt i kommunestyremøte 12.12.2017. 
Ved flere opplysninger ta kontakt med Servicekontoret.
Flere opplysninger om planstatus kan du se her.

Illustrasjonsplan for Brekke Vest

Meglerfirma Aktiv har fått oppdrag å selge tomter på vegne av kommunen:

Se annonse på www.finn.no om status av tomter.

Oversikt over tomter (avvik kan forekomme)
Tomt       Areal Adresse
Tomt nr. 1: 741 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 2: 800 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 3: 853 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 4: 786 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 5: 889 m2 Brekkelia
Tomt nr. 6: 794 m2 Brekkelia
Tomt nr. 7: 772 m2 Brekkelia
Tomt nr. 8: 817 m2 Brekkelia
Tomt nr. 9: 714 m2 Brekkelia
Tomt nr. 10: 740 m2 Brekkelia
Tomt nr. 11: 783 m2 Brekkelia
Tomt nr. 12: 718 m2 Brekkelia
Tomt nr. 13: 765 m2 Brekkelia
Tomt nr. 14 : 802 m2 Brekkelia
Tomt nr. 15: 794 m2 Brekkelia
Tomt nr. 16: 768 m2 Brekkelia
Tomt nr. 17: 949 m2 Brekkelia
Tomt nr. 18: 740 m2 Fjellveien

 

plankart Holstadåsen Øst
plankart Holstadåsen Øst

Holstadåsen Øst

Varierte boligtomter på Holstadåsen Øst under planlegging:

Ca. 41 tomter, planlegges til forskjellige boenheter, 29 eneboliger, 13 tomannsboliger, 12 rekkehus og boligblokk med 12 leiligheter. Totalt er det planlagt 62 boenheter. Ene- / tomannsbolig tomtestørrelse ca. 800 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense).

Planforslag er under behandling.

Ved flere opplysninger ta kontakt med Servicekontoret.
Flere opplysninger om planstatus kan du se her.

Plankart for Holstadåsen Øst

Presentasjonen i åpent møte 27. mars 2017.