Åpne søknader sendes: postmottak@skiptvet.kommune.no

Er du intern søker?

Vikarer og andre faste ansatte i Skiptvet kommune må søke via intranett.

 

Trenger du hjelp til å søke, kontakt servicekontoret på tlf 69 80 60 00 eller postmottak@skiptvet.kommune.no