Ansvaret for:

  • Lede eller deltagelse i Ansvarsgruppe og IP
  • Veilede koordinatorer i IP ( sampro) og hva  og hvordan det skal gjøres.
  • Omsorgsstønad
  • Veiledning, råd og opplæring
  • Avlastning
  • Støttekontakt
  • Oppfølging/ veiledning/ timelister/personalmeldinger av ytere
  • Oppfølging av klienter og pårørende
  • Barn/ søsken som pårørende

 

Mange personer trenger hjelp. Det kan være på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale/psykiske utfordringer.

Vilkår:

Kommunen vil i samarbeid med deg, bestemme hva slags tjenester som vil egne seg.

Støttekontakt/ avlaster får godtgjøring fra kommunen.     

Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

 

Kontaktperson:

Solfrid Eggehagen Tlf. 916 73 476

solfrid.pedersen.eggehagen@skiptvet.kommune.no

Kan kontaktes på tirsdager og torsdager mellom kl. 08.00 og 15.00

 

Kan du tenke deg å være støttekontakt/avlaster?? Ta kontakt!