Telefon

Ring telefonnummer 69 80 60 00 for å komme til servicekontoret i Skiptvet kommune. Vi hjelper deg med å få tak i kommunens tjenester og saksbehandlere. Servicekontoret holder til i kommunehuset i Storveien 28. Kontoret er åpent fra kl 09.00 - 15.00.

Telefontid: Mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00. Vet du hvem du skal snakke med kan du også ringe enheten eller personen det gjelder direkte. Du finner telefonnumre lenger ned på denne siden under "ansatte og enheter i Skiptvet kommune"

Døgnåpne vakttelefoner

Ansatte og enheter i Skiptvet kommune

 

Sollia Bo- og servicesenter 69 80 61 00
Vestgårdveien bofellesskap 916 73 471
Kirkelund skole 69 80 62 00
Vestgård skole 69 80 60 60
SFO Vestgård 488 63 613
Familiens hus 69 80 62 50
Barnevernet 69 80 62 62
Helsestasjon 488 63 772
Biblioteket 69 80 62 80
Finlandsskogen barnehage 69 80 62 90
Lindormen barnehage 69 80 98 51
Solhaug barnehage 69 80 67 20
Hestehoven barnehage 69 80 97 10

 

KOMMUNEHUSET/SENTRALADMINISTRASJONEN

  Ansvarlig  
Rådmann Per Egil Pedersen 995 15 735
Ordfører Anne-Grethe Larsen 995 60 630
Økonomi Bente Veslum 970 27 121
Personal Karin Bogen 995 80 197
Regnskap Frode Johansen 488 63 628
Lønn Kristine Dagrød 922 96 821
Arkiv Nina Bogen
 
934 97 297
IT Thomas Thorstensen 936 26 472

 

 

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

 

  Ansvarlig  
Virksomhetsleder Øyvind Thømt 417 39 687
Byggesak Bjørn Eriksen 414 49 215
Plan Frank van den Ring 463 63 130
Landbruk/skogbruk/vilt Lars Agnalt 952 71 611
Oppmåling Markus Holter 414 09 264
Vaktmesterfunksjoner Terje Ringstad 900 86 833
Renhold/kommunale avgifter/startlån Siv Myklebust 488 63 618
Vann/kloakk Rolf Helge Eik 404 04 934


OPPVEKST

Virksomhetsleder: Johan Søfteland 915 49 365

 

ADMINISTRASJON, KULTUR OG SERVICE

Virksomhetsleder Karianne Kullerud 481 63 086
Kulturkontoret Per Morten Bergseth 415 73 467

 

PLEIE OG OMSORG

Virksomhetsleder: Hanne Bøhler  941 53 323

 

 

 
 
 
 

E-post

E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no  

NB: Sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post!

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon.
E-post til postmottaket fordeles til riktig mottaker.
Hvis din henvendelse blir gjenstand for saksbehandling registreres den i kommunens arkiv og saksbehandlingssystem.
Det vil gå tre virkedager fra dokumentene er journalført til de publiseres på kommunens postlister.
Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene.

eDialog - sikker digital post til Skiptvet kommune

 

Send sikker digital post til Skiptvet kommune

 

Epost kan være en usikker kanal for sensitiv post. Det kan også være en omvei for post som skal inn i kommunens arkivsystem. Ved å ta i bruk eDialog åpner vi for sikker, rask og effektiv håndtering av post inn til Skiptvet kommune.

Les mer om eDialog her

Du kan bruke eDialog hvis du skal:

 • Sende dokumenter til saksbehandling eller journalføring.
 • Sende sensitiv post med konfidensielle opplysninger.
 • Sende dokumenter til eksisterende sak.


Du trenger ikke bruke eDialog hvis:

 • Kommunen har eget elektronisk skjema til formålet. Søknadskjema finnes på sidene til de ulike tjenestene.
 • Du har generelle henvendelser eller spørsmål om kommunale tjenester. Da kan du sende epost til post@skiptvet.kommune.no.


Hvordan mottar vi post du sender inn med eDialog?

 • Skiptvet kommunes elektroniske postmottak mottar din innsending og videreformidler til rett person/saksbehandler samme dag eller neste dag. Svar sendes til din elektroniske postboks. (Altinn, Digipost el. eBoks)


Slik fyller du ut skjema eDialog:

 • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnummer) eller om du representerer en virksomhet (organisasjonsnummer).
 • Obligatoriske felt er merket med *.
 • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Kommentarfeltet legges inn som et eget vedlegg til forsendelsen din.
 • Er Skiptvet kommunes saksnummer kjent, vennligst skriv dette i feltet «tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2015/158 – Revidert sikringsplan»
 • Husk å laste opp relevante vedlegg. NB: godkjente filformat er kun pdf.
 • Klikk på «send forsendelse» Du vil motta en kvittering på mail. 


Forsendelse av dokumenter som er «Unntatt offentlighet»

 • Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter merket «unntatt offentlighet». Kanalen er kryptert og avsender autentisert. NB: Husk å merke tittelfeltet med «UO» i tillegg til sakstittel.


eDialog kan også brukes til å svare på brev fra kommunen

 • Eksempel: Vi sender deg brev der vi ber om svar fra deg. Du får varsling på epost/tlf og kan åpne det i din valgte elektroniske postboks (Om det er Altinn, Digipost eller e-Boks). I brevet finner du lenke til eDialog skjemaet. "Svar på denne forsendelsen". Du logger inn og sender svaret til oss. Svaret går direkte til vårt elektroniske mottakssystem.


Vi oppfordrer privatpersoner og næringsliv til å ta i bruk eDialog. Det er flere fordeler:

 • Det er en sikker kanal for å sende oss post. Dataene blir overført kryptert.
 • Det gir en sikker identifikasjon av avsender
 • Vi mottar posten din raskere. Dokumentene blir sendt elektronisk og mottatt direkte i vårt system. Saksbehandler mottar posten samme dag eller neste dag.

Adresser

 

Postadresse: Postboks 115, 1806 Skiptvet 

Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet