Rådmannen

Per Egil Pedersen

E-post: per.egil.pedersen@skiptvet.kommune.no

Besøksadresse: Kommunehuset (Storveien 28)

Rådmannen er kommunens administrative leder. 

Sentraladministrasjonen

Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

 

  Ansvarlig
Økonomi Bente Veslum
Personal Karin Bogen
Regnskap Frode Johansen
Lønn Kristine Dagrød
   

 

Virksomhet administrasjon, kultur og service

Virksomhetsleder: Karianne Kullerud
Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

 

Virksomheten består av:

  Ansvarlig:
Kulturkontoret Per Morten Bergseth
Biblioteket Nina Håkonsen
Servicekontoret servicekontoret@skiptvet.kommune.no
Arkiv Nina Bogen

Virksomhet oppvekst

Virksomhetsleder: Johan Søfteland
Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

 

Virksomhet oppvekst består av følgende
tjenester:

• Grunnskole
• SFO
• Voksenopplæring
• Barnehage
• Barnevern
• Helsestasjon
• «Toppen»- bolig for enslige mindreårige flyktninger
• Koordinering av tjenester rettet mot personer med nedsattfunksjonsevne
• Ungdomsklubben Gjøkeredet
• Oppvekstadministrasjonen

Virksomhet plan, landbruk og teknikk

Virksomhetsleder: Øyvind Thømt
Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 24, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
 

 

  Ansvarlig
Byggesak Bjørn Eriksen
Plan Frank van den Ring
Landbruk/skogbruk/vilt Lars Agnalt
Oppmåling Markus Holter
Vaktmesterfunksjoner Terje Ringstad
Renhold/kommunale avgifter/startlån Siv Myklebust
Vann/kloakk Rolf Helge Eik

 

Virksomhet pleie og omsorg

Virksomhetsleder: Hanne Bøhler
Telefon: 69 80 61 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Sollia 1, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

Virksomheten består av:

Avdeling Leder
Sollia sykeavd 1,2, rehab og natt: Unni Kristiansen
Sollia sykeavd 3,4 og 5: Ramona Olsen Gjørwad
Kjøkken, renhold og vaskeri Per Ivar Syvertsen
Hjemmebaserte tjenester
June Stomperud Torp
Vestgårdveien bofellesskap Kine Andrea Liberg Riseng
Dagsenter Gun-Christin Unnestad
Psykisk helsevern Anne-Sofie Lund