Målet med helsestasjonsprogrammet er:

· at foreldre opplever mestring i foreldrerollen  

· å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn  

· å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn  

· å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt  

· å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig  

· å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov)  

Anbefalt kontakt med helsestasjonen:

  • · 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine  
  • · 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine  
  • · 4 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut  
  • · 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine  
  • · 10 måneder individuell hos helsesykepleier  
  • · 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine  
  • · 18 måneder gruppe med helsesykepleier  

Praktisk informasjon

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.  

 

OBS! Ved sykdom, feber og smitte skal man kontakte egen fastlege utenom helsestasjonen.  

 

Møt opp ca 10 min. før avtalt tid.  

 

Ansatte ved Helsestasjon 0-5år er:  

Ella Mari Aarstad, ledende helsesykepleier. 

 

Mette Kristine Mehus, helsesykepleier. 

Anna Sofie Lier, helsesykepleier.

Julia Sørensen, helsestasjonslege. 

Camilla Løken Aamodt, merkantil. 

 

Kontakt Helsestasjonen på 

Telefon; 48 86 37 72 

E-post: helsestasjonen@skiptvet.kommune.no