NY RUTINE FOR TEST AV BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR 

Gjelder fra fredag 10.09.21

Bruk av hurtigtesting ved smitte i skole eller barnehage

Ved smitte i skole eller barnehage er det fortsatt de nærmeste nærkontaktene som skal i karantene. Dette vil som oftest være nærkontakter i samme husstand og andre helt nære, som for eksempel kjæreste og nære venner. Om disse er fullvaksinerte er de unntatt karantenebestemmelsene og skal heller ikke testes. Ved symptomer skal testing utføres.

Det er kommunens smittesporingsteam som definerer hvem som er nærkontakter og hvem som skal i karantene. Vi ber derfor alle følge den informasjonen som blir gitt fra kommunens smittesporingsteam for hvert enkelt smittetilfelle. Den som er smittet, eller dens foresatte, kan bli bedt om å informere sine øvrige nærkontakter om å teste seg ved symptomer.

Rektorer eller barnehagestyrere får beskjed dersom det er smitte i en klasse eller avdeling fra smittesporingsteamet. Skolen/barnehagen sender ut informasjon til foresatte og ansatte etter avklaring fra smittesporingsteamet.

Alle elever i skoleklasser som blir berørt av smitte vil få utlevert selvtest (hurtigtest) for gjennomføring av test i hjemmet før de kommer tilbake på skolen. Utlevering av selvtester skjer på skolen, og rektor informerer foresatte om tidspunktet for henting. Utlevering vil skje samme ettermiddag/kveld som smitten oppdages.

Hvor mange tester som skal gjennomføres er avhengig av hvor gammel eleven/barnet er. Dette er i tråd med råd og anbefalinger om testing- og smittesporingsarbeid fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) til kommuner med høyt smittetrykk.

 

Rutine og retningslinje for bruk av selvtest i skole og barnehage

Barn i barnehage

Foresatte til barn som blir definert som nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet og følger informasjonen som blir gitt av smittesporerne.

De andre barna i den avdelingen hvor smitten oppstår får beskjed av barnehagen samme kveld. Men i henhold til anbefalinger fra sentrale myndigheter har kommunen gått over til risikobasert smitteoppsporing. Det vil si at vi konsentrerer sporing og oppfølging rundt husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Det er svært lite smitte mellom barn i barnehager. Barn i samme barnehageavdeling blir derfor ikke kontaktet og satt i karantene eller testet. Det betyr at du selv må vurdere om det er grunnlag for å bestille en test.

Får barnet symptomer på covid-19 skal barnet være hjemme og du skal bestille time til PCR-test på teststasjonen i Askim.

Elever i barneskole og ungdomsskole

Elever som blir definert som nære nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet og følger informasjonen som blir gitt av smittesporerne.

Øvrige elever som er i klassen hvor det forekommer smitte, får beskjed fra sin skole samme dag. Elever under 13 år skal testes 2 ganger med selvtest (hurtigtest). Elever over 13 år skal testes 3 ganger med selvtest (hurtigtest).

Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger.

Test 2 – under 13 år: Tas på dag 5. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

Test 2 – over 13 år: Tas på dag 3. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

Test 3 – over 13 år: Tas på dag 5. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

De klassene som blir berørt av smitte vil få utlevert selvtester av kommunen. Skolene sender egen informasjon til foresatte om dette.

De nye rutinene vil gjelde fra fredag 10. september.

 

Barn under 14 år anbefales å få hjelp av en foresatt til å gjennomføre testen.

Følg bruksanvisningen for selvtesten (hurtigtesten)

Ved positiv test

Da må du bestille time til ordinær PCR-test ved testsenteret i Askim.

Det oppfordres til at hustandsmedlemmer som ikke er vaksinert er i karantene til svar på PCR-test foreligger.

Bestilling av koronatest

Gå til bestilling av koronatest

Eller telefon 477 80 110