Navn Parti Telefon E-post
Anne-Grethe Larsen SP 995 60 630 anne-grethe.larsen@skiptvet.kommune.no
Tor Jacob Solberg SP 911 65 119 tor.jacob.solberg@politiker.skiptvet.no
Turid Sunde SP 977 20 776 turid.sunde@politiker.skiptvet.no
Lars Sæther AP 482 97 649 lars.saether@politiker.skiptvet.no
Anna Lovinda Røed Skaar AP 932 84 133 anna.lovinda.roed.skaar@politiker.skiptvet.no
Erik Th. Næss AP 922 46 170 erik.thorstein.ness@politiker.skiptvet.no
Ann Kristin Solli Borgersen H 920 58 789 ann.kristin.solli.borgersen@politiker.skiptvet.no

 

VARA:

SP:

 1. Eirin Solberg
 2. Astrid Margrethe Enersen
 3. Oda Svae
 4. Terje Grønlund
 5. Richard Narvestad
 6. Ole Kristian Skjelle

AP/KRF:

 1. Yvonne Landmark
 2. Thomas Graff
 3. Tuva Ludvigsen Sundby
 4. Haakon Agnalt
 5. Svein Olav Agnalt

H/FRP:

 1. Gjermund Frorud