Magne Berggren var ansatt som forfatter fra 1998-2010 og i hans forfatterperiode ble det gitt ut 3 bind. Da han ble pensjonist i 2010 overlot han manusutkast og notater som han hadde samlet til bind 4 og senere bind til bygdebokkomiteen. Følgende bøker er gitt ut:

Bind 1 fra 2006 omtaler gårdene Eng, Espenes, Ruene, Liverud, Borgen, Hønstvet østre, Hønstvet vestre, Stafseng, Solberg nedre, Bråtenes og Lystad.

Bind 2 fra 2007 omtaler gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre.

Bind 3 fra 2009 omtaler gårdene Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Sperstad, Åmot søndre, Åmot nordre, Hol, Toen, Karterud, Berg østre, Bogen, Berg vestre, Unnestad og Målen.

Bygdebokkomiteen gav selv ut bind 4. Yngvar Nilsen og Torhild Wang Sletner hadde det redaksjonelle ansvaret.

Bind 4 fra 2019 omtaler gårdene Haug nordre, Lund, Holm vestre, Strand, Heiestad, Kvisler, Holmerud, Karterud, Smertu, Solberg øvre og Holm østre.

Oddvar Svendsen ble ny forfatter fra 01.09.16 i deltidsstilling fram til han fra 01.01.2020 arbeider full tid. Hans arbeidsplass er delt mellom hjemmekontor og kontorplass på biblioteket. Det er planlagt i alt åtte bind og bind 5 er hans første.                                                                                        

Bind 5 lanseres 28.11.2021 og vil være i salg fra samme dato. Bindet omhandler gårdene Svae, Langli, Jakobshaugen, Hauger, Vister vestre, Taraldrud, Jonsrud, Holone, Tveter vestre og Trandem.

 

Forfatter og bygdebokkomite er fra høsten 2021 i gang med bind 6 som er planlagt ferdig ca. 01.12.2023.

Det tas sikte på at bind 6 skal omhandle Lystvet, Skjelle, Koffell, Skiptvet Prestegård, Karlsrud, Kassem, Dillerud, Tveter mellom, Tveter østre, Frorud, Vang og Ladim.

Bildestoffet er en viktig del av bygdeboka. Østfold fylkes billedarkiv har en del bilder fra Skiptvet, men dekningen er ikke komplett. Det vil gå ut brev/e-post til alle gårdeiere med forespørsel om foto. Komiteen trenger kontakt med familiene som er knyttet til de aktuelle gårdene for å få både nye og gamle bilder av personer, fra arbeidsliv og fritid eller begivenheter. Gammel redskap er også interessante motiver.

Odd K. Buraas og Yngvar Nilsen vil ta kontakt med eiere, brukere og andre kontaktpersoner i løpet av høsten/vinteren for lån av bilder til skanning. I den grad det er mulig vil vi gjerne vite navn på personer og fotograf, og når bildene er tatt. Hvis aktuelle bilder er montert i album må de ikke tas ut eller løsnes fra underlaget. Det kan skade bildene! Større bilder (portretter f. eks.) kan vi ofte avfotografere uten å ta dem ut av rammene.

Bygdebokkomitéens medlemmer kan treffes på biblioteket etter avtale. Det mottas gjerne innspill på bind som allerede er gitt ut samt både bilder og bidrag til de kommende bind.

Kontaktinformasjon til forfatter:

Oddvar Svendsen tlf: 047 99023527                                                                          

E-post: oddvar.svendsen@skiptvet.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon til bygdebokkomiteen:

Torhild Wang Sletner, komiteens leder, tlf: 98695003                                                

E-post: torhild.wang.sletner@hotmail.com.

 

Yngvar Nilsen er bildedansvarlig, tlf: 90616786                                                           

 E-post: ynnilsen@online.no

 

Jane Andersen tlf: 906 75 527

E-post: jane-a@online.no

 

Odd K. Buraas tlf: 958 04 390

E-post: aremaski@online.no

 

Synnøve Asheim Hansen tlf: 901 58 911

E-post: synnoeva@online.no

 

Grethe Ludvigsen tlf: 918 46 577

E-post: gludvigsen.gl@gmail.com

 

Sigrid Bergheim Nilsen tlf: 900 91 341

E-post: sibnils@online.no

 

Roy Sletner tlf: 951 26 096

 

Solbjørg Wold tlf: 942 19 478

E-post: woldsolbjorg@gmail.com

 

Bøkene kan kjøpes på servicekontoret i Skiptvet kommune, tlf 69806000 og på Skiptvet bibliotek tlf 69806280. Bøker kan fås tilsendt mot betaling av porto.

Priser:

  • Pr bind (Bind 1, 2, 3):                              200 kr
  • Bind 4:                                                     550 kr
  • Bind 5:                                                     550 kr
  • Tilbud ved samlet kjøp av bind 4 og 5:   1000 kr