For mer informasjon, se Indre Østfold Brann og Redning IKS.