Bakgrunn for vedtaket om redusert åpningstid er smittevernshensyn. Hyppig håndvask, godt renhold og god avstand er de viktigste tiltakene.

Vi har gjort erfaringer de siste dagene som viser at reduksjon av åpningstiden er et nødvendig tiltak inntil videre for å sikre god etterlevelse av smittevernreglene og samtidig drive barnehage og SFO med faglig og god bemanning.
Myndighetene har åpnet for at kommunen kan redusere åpningstiden under forutsetning av at de barna som har foreldre med en samfunnskritisk funksjon har et tilbud som sikrer denne tjenesten.  Dette skal vi fortsette å gjøre.

Skjema for søknad om tilsyn Kirkelund skole fra 4.mai

Skjema for søknad om utvidet behov for tilbud i barnehage og SFO fra 4.mai


Reglene om levering og henting i barnehage og SFO er de samme som dere har fått informasjon om.

Takk for at dere alle bidrar for å holde smitten nede!

Vi beklager at vi må gjøre denne endringen, og håper om forståelse for dette i den krevende situasjonen vi er i. Vi har ikke smitte pr. nå i Skiptvet, og vi ønsker å ha det slik framover også.

Fra mandag 4. mai 2020 har barnehage og SFO ordinær åpningstid kl. 0800-1600.

 

Skiptvet
28. april 2020

 

Johan Søfteland                                                                            Per Egil Pedersen                                    
Oppvekstsjef                                                                                      Rådmann