A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Varsel for planoppstart for detaljplan med planprogram for Holstadåsen Øst - Meieribyen

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

I henhold til PBL §§ 4-1 og 12-9 og vedtak 16/067 i Formannskapsmøte 06.09.2016 varsler kommunen oppstart av planarbeidet med planprogram for utarbeiding av detaljplan for Holstadåsen Øst boligfelt i Meieribyen.

Vedtak og planprogrammet finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 28.10.2016. Det bør skilles tydelig mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)