A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring for 1. gangs høring av detaljplan for Idrettsveien 12 - Meieribyen

Plan nytt fra Plan Landbruk og teknikk

I henhold til PBL § 12-10 og vedtak 15/008 i Formannskapsmøte 10.02.2015 kunngjør kommunen utlegging på 1. gangs høring av detaljplan for Idrettsveien 12 i Meieribyen . Vedtak kan sees på kommunens nettsider.

Vedtak med vedlegg finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 06.01.2017.

Andre opplysninger:

Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)