A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av planvedtak for Brekke sør boligfelt i Meieribyen

Plan Nytt fra Plan, Landbruk og Teknikk

Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og bygningslov § 12-12. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Vedtak kan påklages jf. § 1-9.

Plankart og bestemmelser datert 16.06.2017 er ferdigstilt med opplysninger fra 2. gangs behandling.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)
Link til sakspapir.

Spørsmål om nærmere opplysninger kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet
Kartportal på hjemmeside