A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Finlandsskogen – omdisponering av to boligtomter

I forbindelse med etablering av ny barnehage i Finlandsveien 44, er det nødvendig å omdisponere to boligtomter til offentlig formål. Den ene tomta skal brukes til parkeringsplass. Den andre tomta skal brukes til utvidelse av lekeområdet for barnehagen.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, medfører en slik omdisponering av arealformål en endring av reguleringsplanen, og skal sendes ut på høring. Frist for å sende inn høringssvar settes til 24. mars. Spørsmål om endringen kan rettes til virksomhetsleder PLT Øyvind Thømt.

 

Finlandsskogen1.png

 

Finlandsskogen2.jpg